Veri Yapıları

Haftalık Konular

 • Temel veri tipleri, veri kavramı ve algoritma analizi
 • Bellek yönetimi ve göstericiler
 • Özyineleme kavramı ve Özyinelemeli algoritmalar
 • Liste veri yapısı, Statik ve Dinamik diziler
 • Bağlı liste, tek yönlü bağlı listeler
 • Çift yönlü bağıl listeler, Dairesel listeler
 • Yığıt veri yapısı ve uygulamaları
 • Kuyruk veri yapısı, doğrusal kuyruk, dairesel kuyruk
 • Ağaç veri yapısı
 • İkili ağaç, İfade ağacı ve İkili arama ağacı
 • AVL Ağaçları
 • Öncelikli kuyruk ve Heap ağacı
 • Genel Ağaç uygulamaları, Huffman, LempelZiv
 • Hash tabloları

Kullanılan Araçlar

MinGW C++ Derleyicisi

Notepad++ Editörü