Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih ADAK Blog

Kısa Bilgi

1984 yılında doğdu. Lise eğitimini, İstanbul Davutpaşa Süper lisesinde 2002 yılında tamamladı. Lisans eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde 2009 yılında tamamladı. Yüksek lisans eğitimini, Kocaeli Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümününde 2012 yılında tamamlayarak master derecesini aldı. Doktora eğitimini  Sakarya Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde 2016 yılında tamamlayarak doktora derecesini aldı. Şuan Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası birçok yayını ve bu yayınlara atıfları bulunmaktadır. Birçok uluslararası bilimsel sempozyumlarda düzenleyici olarak görev almıştır. Lisans düzeyinde vermiş olduğu birçok dersin yanında basılmış bilimsel kitapları bulunmaktadır. Makine öğrenmesi, elektronik burun, bulanık mantık, enerji tüketim tahmini, yazılım testi ve kalitesi çalıştığı konular arasındadır. TÜBİTAK projelerinde danışmanlık yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
0

Raspberry Pi 3 ile Birlikte 3×4 Membran Tuş Takımı Yardımıyla Java dilinde birçok sensörü kontrol etme

Raspberry Pi 3’te Java dilini kullanarak yazacağımız uygulamada 3×4 Membran tuş takımını kullanarak çeşitli sensörleri okuyacak ve bazı işlemleri yaparak LCD ekran üzerinde gösterim sağlayacağız. Devreyi kurmak için gerekli araçlar Raspberry Pi 3 Breadboard...

0

Şablon Metot ve Sınıflar, Java ve C++’ın Şablonlara Bakış Açıları

Bir metot düşünün aldığı her türden veriyi sıralayabiliyor. Normal şartlarda metodun aldığı parametrenin türü ne ise çağrıldığında o türden bir değer gönderilebilir. Fakat şablon (generic) yapılarla türden bağımsız metot ve sınıflar yazılabilir. Örneğin aşağıdaki...

0

C/C++ Programlama Dillerindeki Diziler ve Önemli Hususlar

Diziler aynı türden birden fazla elemanı taşımak için kullanılan veri yapılarıdır. Elemanları bellekte ardışık olarak tutulur. Uzunlukları sabittir fakat uzunluklarının belirlenme zamanı değişkenlik gösterebilir. Çalışma anında veya derlenme anında dizilerin uzunlukları belirlenebilir. Birkez belirlendikten...