Author: admin

0

Raspberry Pi 3 ile Birlikte 3×4 Membran Tuş Takımı Yardımıyla Java dilinde birçok sensörü kontrol etme

Raspberry Pi 3’te Java dilini kullanarak yazacağımız uygulamada 3×4 Membran tuş takımını kullanarak çeşitli sensörleri okuyacak ve bazı işlemleri yaparak LCD ekran üzerinde gösterim sağlayacağız. Devreyi kurmak için gerekli araçlar Raspberry Pi 3 Breadboard...

0

Şablon Metot ve Sınıflar, Java ve C++’ın Şablonlara Bakış Açıları

Bir metot düşünün aldığı her türden veriyi sıralayabiliyor. Normal şartlarda metodun aldığı parametrenin türü ne ise çağrıldığında o türden bir değer gönderilebilir. Fakat şablon (generic) yapılarla türden bağımsız metot ve sınıflar yazılabilir. Örneğin aşağıdaki...

0

C/C++ Programlama Dillerindeki Diziler ve Önemli Hususlar

Diziler aynı türden birden fazla elemanı taşımak için kullanılan veri yapılarıdır. Elemanları bellekte ardışık olarak tutulur. Uzunlukları sabittir fakat uzunluklarının belirlenme zamanı değişkenlik gösterebilir. Çalışma anında veya derlenme anında dizilerin uzunlukları belirlenebilir. Birkez belirlendikten...